ผู้สอน > ครูน้ำ ชิดชนก

ครูน้ำ ชิดชนก

null

การศึกษา

จบปริญญาโท จุฬา คณะวิทยาศาสตร์

และ ปริญญาตรี สาขาวิศวะปิโตรเคมี

การทำงาน

ประสบการณ์เขียนหนังสือให้สำนักพิมพ์

  • หนังสือ Lecture สรุปเข้ม คณิต ระดับชั้น ประถม
  • หนังสือ จำสูตรได้ ใช้สูตรเป็น คณิต ระดับชั้น ม.ปลาย

อื่นๆ