ผู้สอน > ครูวัน วันวิการ์

ครูวัน วันวิการ์


การศึกษา

จบปริญญาโท และ ปริญญาตรี

สาขาวิทยาศาสตร์ - เคมี


การทำงาน

ประสบการณ์ทำวิจัยที่ประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา 1 ปี 2 เดือน (รับทุนเต็มจำนวน)

อื่นๆ

null