รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
unlimited
อายุคอร์สเรียน
3 ปี

ครูผู้สอน

Profile

ครูวัน วันวิการ์

จบปริญญาโท และ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ - เคมี ประสบการณ์ทำวิจัยที่ประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา 1 ปี 2 เดือน (รับทุนเต็มจำนวน)

Warm Up - วิทย์เตรียมสอบเข้า ม.1

เรียนออนไลน์

ปูพื้นฐานมุ่งสู่การตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1

สรุปเข้มแยกหน่วยและแบบฝึกครบถ้วน

เน้นเทคนิค การคิดวิเคราะห์


เหมาะสำหรับ

- น้องๆ ที่จะเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อสอบเข้า ม 1

( ป.4 - ป.5 - ป.6 )

- เรียนเพื่อเพิ่มเกรดที่โรงเรียน

- ต้องการปูพื้นฐานให้แน่นสำหรับเนื้อหาประถมปลาย


วิทย์ - ครูวัน รวม 17 บทเรียน

( 7 บทใหญ่ และทบทวน 10 บทย่อย )

..............................................

1. อาหารและสารอาหาร

2. ร่างกายมนุษย์

3. สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

4. สารในชีวิตประจำวัน

5. วงจรไฟฟ้า

6. ทรัพยากรธรรมชาติ

7. ท้องฟ้าและดวงดาว

สรุปเข้ม ทบทวนความรู้ ป.4 ป.5

8.เซลล์

9.ชีวิตพืช

10.ชีวิตสัตว์

11.พันธุกรรม

12.แรง

13.วัสดุ

14.แสง

15.เสียง

16.ลม ฟ้า อากาศ

17.วิธีการทางวิทยาศาสตร์

3,900 บาท3 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง