รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
unlimited
อายุคอร์สเรียน
3 ปี

ครูผู้สอน

Profile

ครูน้ำ ชิดชนก

จบปริญญาโท จุฬา คณะวิทยาศาสตร์ และ ปริญญาตรี สาขาวิศวะปิโตรเคมี ประสบการณ์เขียนหนังสือให้สำนักพิมพ์ทั้งระดับประถม และ ม.ปลาย

Warm Up - คณิตเตรียมสอบเข้า ม.1

เรียนออนไลน์

ปูพื้นฐานมุ่งสู่การตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1

สรุปเข้มแยกหน่วยและแบบฝึกครบถ้วน

เน้นเทคนิค การคิดวิเคราะห์


เหมาะสำหรับ

- น้องๆ ที่จะเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อสอบเข้า ม 1

( ป.4 - ป.5 - ป.6 )

- เรียนเพื่อเพิ่มเกรดที่โรงเรียน

- ต้องการปูพื้นฐานให้แน่นสำหรับเนื้อหาประถมปลาย


คณิต - ครูน้ำ

รวมกว่า 10 บทเรียน

..............................................

1. จำนวนนับและแบบรูปของจำนวน

2. ตัวประกอบของจำนวนนับ (ห.ร.ม. และ ค.ร.น.)

3. เศษส่วน

4. ทศนิยม

5. สมการ

6. มุมและเส้นขนาน

7. รูปเรขาคณิต

(รูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลมและเรขาคณิต 3 มิติ)

8. ทิศและแผนผัง

9. บทประยุกต์ (ร้อยละ %)

10. สถิติ, ความน่าจะเป็น

...............................................

3,900 บาท3 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง