รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดีโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
3 ปี

เกี่ยวกับเรา

Profile

ครูวัน วันวิการ์

จบปริญญาโท และ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ - เคมี ประสบการณ์ทำวิจัยที่ประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา 1 ปี 2 เดือน (รับทุนเต็มจำนวน)
Profile

ครูน้ำ ชิดชนก

จบปริญญาโท จุฬา คณะวิทยาศาสตร์ และ ปริญญาตรี สาขาวิศวะปิโตรเคมี ประสบการณ์เขียนหนังสือให้สำนักพิมพ์ทั้งระดับประถม และ ม.ปลาย

WarmUp ลุยเนื้อหาคณิตวิทย์ เข้า ม.1

เรียนออนไลน์

ปูพื้นฐานมุ่งสู่การตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1

สรุปเข้มแยกหน่วยและแบบฝึกครบถ้วน

เน้นเทคนิค การคิดวิเคราะห์

เหมาะสำหรับ

- น้องๆ ที่จะเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อสอบเข้า ม 1

- เรียนเพื่อเพิ่มเกรดที่โรงเรียน

- ต้องการปูพื้นฐานให้แน่นสำหรับเนื้อหาประถมปลาย

...............................................

วิทย์ - ครูวัน (เอกสารเรียน 225 หน้า)

..............................................

1. อาหารและสารอาหาร

2. ร่างกายมนุษย์

3. สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

4. สารในชีวิตประจำวัน

5. วงจรไฟฟ้า

6. ทรัพยากรธรรมชาติ

7. ท้องฟ้าและดวงดาว

8. สรุปเข้ม ทบทวนความรู้ ป.4 ป.5

(ทบทวนเรื่องชีวิตพืช ชีวิตสัตว์ แรง วัสดุ แสง เสียง ลม ฟ้า อากาศ)

...............................................

คณิต - ครูน้ำ (เอกสารเรียน 229 หน้า)

..............................................

1. จำนวนนับและแบบรูปของจำนวน

2. ตัวประกอบของจำนวนนับ (ห.ร.ม. และ ค.ร.น.)

3. เศษส่วน

4. ทศนิยม

5. สมการ

6. มุมและเส้นขนาน

7. รูปเรขาคณิต

(รูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลมและเรขาคณิต 3 มิติ)

8. ทิศและแผนผัง

9. บทประยุกต์ (ร้อยละ %)

10. สถิติ, ความน่าจะเป็น

...............................................

ติดต่อเจ้าของเว็บไซต์

6,900 บาท3 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง